Omgevingsvergunning

Het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen o.a. de aanvraag bouwvergunning) geschiedt geheel digitaal via de site www.omgevingsloket.nl.
Voor het aanvragen van de vergunning verzorgt Andries Bouwadvies, naast het bouwkundig tekenwerk, ook de eventueel benodigde berekeningen van daglicht, ventilatie en EPN.
De berekeningen worden gemaakt met het pakket Normworm.