Visie

Het uitwerken en begeleiden van een bouwplan is meer dan het realiseren van bouwkundige wensen. Het gaat om het scheppen van een gezonde, comfortabele en duurzame omgeving. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij het ontwerp en het ruimtegebruik, nu en in de toekomst, energie en waterverbruik en de inpassing in de omgeving. Gebouwen, of dit nu woningen of bedrijfspanden zijn, hebben invloed op het welzijn van de mens, de natuur en het milieu. Duurzaam (ver)bouwen met gebruik van natuurlijke materialen, die geen schade toebrengen aan mens en milieu en een positief effect hebben op het welbevinden en de gezondheid van de bewoners past in deze filosofie. Onderzoek naar de aanwezigheid van niet zichtbare aspecten op ons welbevinden, zoals aardstralen, wateraders en electrosmog kan onderdeel zijn van de uitwerking van een plan.