Advies Duurzaam Bouwen

Duurzaam Bouwen kent vele aspecten.
Is het ontwerp toekomstbestendig en eenvoudig aan te passen voor een andere functie?
Maakt het bouwwerk door zijn situering gebruik van passieve zonne-energie of andere omgevingsfactoren?
Toe te passen materialen dienen niet alleen lang mee te gaan maar worden beoordeeld op de gehele levenscyclus van het materiaal; van de winning van de grondstoffen tot aan de afval- of hergebruikfase na sloop.
Naast het ontwerp en de milieuvriendelijkheid van materialen en bouwsystemen kunnen verschillende installaties bijdragen aan een laag energieverbruik en geringe milieubelasting.
Laag temperatuurverwarming als vloer- en/of wandverwarming en warmteterugwinning uit lucht en afvalwater zorgen voor beperking van het energieverbruik. Zelf energie opwekken kan onder andere met PV-panelen, zonneboiler en warmtepomp.
Andries Bouwadvies adviseert in al deze aspecten om tot een werkelijk Duurzaam Gebouw te komen.